Webinar Droomdenken

Inspiratie tanken: Droomdenken

In dit korte webinar van 20 minuten licht ik een van de 21ste-eeuwse vaardigheden uit het Columbusmodel toe, namelijk Droomdenken. Deze vaardigheid is in het model van Kennisnet en SLO opgenomen als probleemoplossend denken en handelen, maar wordt in het het boek Digitale Intelligentie nader uitgewerkt en omgedoopt tot droomdenken: de vaardigheid om een probleem te benaderen vanuit een ideale (gedroomde) eindsituatie, en vanuit dat ideale beeld terugredeneren naar praktische stappen waarmee je tot die gedroomde oplossing kunt komen. In dit korte webinar leg ik uit waarom we deze vaardigheid zo hebben geformuleerd, geef ik enkele praktische voorbeelden over wat erbij komt kijken, en ga ik dieper in op hoe je kunt leren droomdenken.

Het webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni, van 11:00 tot 11:20 uur.

Deelname aan het webinar kost €10. Aanmelden gaat via onderstaande knop.

Aanmelden Webinar Droomdenken

Webinar Introductie Columbusmodel

Bent u nog niet bekend met het Columbusmodel? Ik geef ook introductiewebinars waarin ik vanuit een historische context toelicht waarom 21e-eeuwse vaardigheden relevant zijn, en hoe de verschillende vaardigheden zich tot elkaar verhouden, met behulp van het Columbusmodel. Het introductiewebinar duurt een uur, en deelname kost €25, inclusief het e-book Digitale Intelligentie. Klik op onderstaande knop voor meer informatie en om te kijken wanneer de volgende editie wordt gegeven.

Meer over het introductiewebinar

Online trainingen: Het Columbusmodel in de Praktijk

Wil je meer weten over 21ste-eeuwse vaardigheden in de parktijk? Er zijn ook online trainingen over het Columbusmodel in de praktijk, waarbij we in kleine groepjes de diepte in gaan omtrent het onderwerp.

De online trainingen Het Columbusmodel in de Praktijk worden georganiseerd voor onderwijs en overheid, en bestaan telkens uit twee sessies van elk een uur, en groepen van maximaal 20 deelnemers. Meer informatie vindt u via onderstaande knoppen.

Online Training Onderwijs
Online Training Overheid
Digitale Intelligentie biedt inzichten met betrekking tot 21e-eeuwse vaardigheden, brede vaardigheden en digitale geletterdheid.

21e-eeuwse vaardigheden

Het Columbusmodel van Hoornstra – Van Lieshout: Digitale Intelligentie (Business Contact 2019) is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.