Online training Columbusmodel in de Praktijk voor overheid

Online trainingen over het Columbusmodel

De webinars Introductie van het Columbusmodel zijn enorm succesvol. Inmiddels hebben een kleine 2.000 mensen deelgenomen. In dit introductiewebinar licht ik vanuit een historische context toe waarom 21e-eeuwse vaardigheden relevant zijn. Uit het Columbusmodel spreekt samenhang en hiërarchie.

In het verlengde van deze webinars zijn er nu ook verdiepingstrainingen vanuit de stichting Digitale Overheid.

Online training: Het Columbusmodel in de Praktijk

De online training Het Columbusmodel in de Praktijk is een training met een totale duur van drie uur. Het betreft een online teamtraining met maximaal 20 deelnemers, gebruikmakend van Zoom of de videoconferencing software die u binnen uw organisatie gebruikt. Naast de teamtraining voor overheden is er ook een aanbod voor het onderwijs. Het aanbod voor het onderwijs vindt u op deze andere pagina.

Interesse training overheid

Online teamtraining voor (semi-)overheidsorganisaties

Digitalisering doet een beroep op nieuwe vaardigheden van overheidsmedewerkers. Tijdens de coronacrisis schakelen we schijnbaar moeiteloos over naar thuiswerken. We worden door omstandigheden gedwongen om op afstand digitaal samen te werken. Ook medewerkers die digitale toepassingen normaal gesproken niet meteen omarmen, bewegen nu mee.

 

Hoe kunnen we gebruik maken van de flexibiliteit die we allemaal aan de dag leggen in de huidige omstandigheden? Welke lessen kunnen we trekken, met het oog op het ontwikkelen van vaardigheden bij medewerkers? Ook wanneer we (hopelijk snel) weer in rustiger vaarwater belanden?

 

Het is goed om je voor te bereiden op de tijd ná de crisis. Met dit doel voor ogen hebben we deze training ontwikkeld. De training heeft tot doel om aan de hand van het historisch model en het Columbusmodel uit het boek Digitale Intelligentie de logische samenhang tussen en hiërarchie van vaardigheden duidelijk te maken. Vaak zal het begrip van deze modellen in combinatie met de eigen expertise tot waardevolle praktische conclusies leiden. Zoals gezegd, wordt u tijdens deze training begeleid om samen de conclusies te trekken die voor uw organisatie van waarde zijn. Vaak zal het ook een centrale vraag blijven, hoe om te gaan met weerstanden rondom digitalisering. Hier staan we ook uitgebreid bij stil.

 

Het is een training voor uw team, waarbij we uitgaan van een maximum aantal deelnemers van 20. Iedere deelnemer ontvangt het boek Digitale Intelligentie (ePub of pocket). De training heeft deze opbouw:

 

  1. Intake door middel van videocall met leidinggevende. De beginsituatie, aanleiding en specifieke doelstellingen worden doorgesproken.
  2. Sessie I (1,5 uur) theoretische achtergrond van het Columbusmodel en historisch model.
  3. Sessie II (1,5 uur) praktische vertaling naar de eigen situatie. Conclusies en het formuleren van vervolgstappen.

Opbrengsten online training

Na afloop bent u in staat het Columbusmodel te vertalen naar de beroepspraktijk. U kunt op basis van het Columbusmodel een waardevolle bijdrage leveren aan:

  • Strategische professionalisering van medewerkers
  • Persoonlijke ontwikkeling van medewerkers
  • De inbedding van digitale geletterdheid in de dagelijkse praktijk
  • De inbedding van dragende vaardigheden in de dagelijkse praktijk
Interesse training overheid
Digitale Intelligentie biedt inzichten met betrekking tot 21e-eeuwse vaardigheden, brede vaardigheden en digitale geletterdheid.

Presentaties

Bent u op zoek naar spreker voor een seminar of congres? Hans Hoornstra verzorgt ook keynotes en workshops over 21ste-eeuwse vaardigheden en het Columbusmodel. Klik op onderstaande button voor meer informatie.

Voordrachten

Driedaagse training

Wilt u meer verdieping omtrent het columbusmodel en met name wendbaarheid? Op 28, 29 en 30 oktober vindt de Driedaagse Digitale Intelligentie plaats in Zeist: de training bij het boek Digitale Intelligentie, bedoeld voor leidinggevenden en bestuurders binnen de overheid en het onderwijs. Klik voor meer info op onderstaande button.

Meer over de driedaagse
Digitale Intelligentie biedt inzichten met betrekking tot 21e-eeuwse vaardigheden, brede vaardigheden en digitale geletterdheid.

21e-eeuwse vaardigheden

Het Columbusmodel van Hoornstra – Van Lieshout: Digitale Intelligentie (Business Contact 2019) is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.