Opleiding ColumbusCoach Overheid

Word ColumbusCoach:
iCoach binnen de overheid

Een opleiding van zes bijeenkomsten op basis van het Columbusmodel waarin je wordt klaargestoomd om het voortouw te nemen bij de toerusting van medewerkers met digitale vaardigheden binnen de overheidsorganisatie waar jij werkzaam bent.

De opleiding ColumbusCoach is een opleiding van de stichting Digitale Overheid voor ICT-medewerkers, beleidsmedewerkers en adviseurs binnen de overheid die zich willen verdiepen in digitale vaardigheden in het kader van de digitale transitie van de organisatie. De opleiding is ontwikkeld op basis van het gedachtegoed rondom het Columbusmodel van de 21e-eeuwse vaardigheden, zoals beschreven in het succesvolle boek Digitale Intelligentie (Hoornstra en Van Lieshout, uitgeverij Business Contact, 2019).

Aanleiding
Door de toenemende infiltratie van technologie in onze directe omgeving dreigt de mens de zwakste schakel te worden. In het verleden konden we ons nog aanpassen aan de snelheid en complexiteit van veranderingen. Nu lukt dat vaak niet meer. Het tempo is te hoog. Zo hoog dat dynamiek de nieuwe status quo is. Om hier als leidinggevende en professional mee om te leren gaan is, naast bewustwording en inzicht, een continu proces van leren en verankeren van de juiste vaardigheden noodzakelijk. Voor het toerusten van ambtenaren met digitale vaardigheden is een strategisch denkkader onmisbaar. Deze opleiding gebruikt daarvoor het Columbusmodel.

Het model rangschikt 12 vaardigheden in drie domeinen: de stuwende, de verbindende en de dragende vaardigheden. Het domein van de stuwende vaardigheden bevat alle vaardigheden die je nodig hebt om om te gaan met de wind die ons voortstuwt: digitale technologie. Het gebied vóór het schip, is metafoor voor de bestemming. Welke koers zet je uit en waarom? Het omvat vaardigheden waarmee je je kunt verbinden met de toekomst en met anderen. Het water onder het schip omvat de dragende vaardigheden die verbonden zijn met persoonlijke ontwikkeling. Het is geen toeval dat dit ontwikkelingsgebied onder de waterlijn ligt.

Ingrijpende veranderingen die vaak digitaal van aard zijn, roepen bij veel organisaties de vraag op: “Hoe brengen zorgen we dat onze medewerkers digitaal vaardiger worden?” De training ColumbusCoach is ontwikkeld zodat je zelf een goed gefundeerd antwoord kunt formuleren voor jouw organisatie. Niet iedere organisatie en afdeling heeft dezelfde beginsituatie en ambitie.

Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding bestaat uit een drietal fysieke bijeenkomsten in kleine groep (ieder van een dagdeel), drie online meetings (ieder van anderhalf uur) en persoonlijke coaching (op basis van behoefte en redelijkheid). Je sluit de opleiding af met een compact plan van aanpak, waarmee je aan de slag kan bij jouw organisatie. Daarnaast ontvang je na het goed doorlopen van de training het certificaat ‘ColumbusCoach I’ waarmee je aantoont dat je het theorie rondom het Columbusmodel beheerst en toegerust bent om dit te vertalen naar de beroepspraktijk. Iedere deelnemer ontvangt het boek Digitale Intelligentie en meerdere whitepapers.

Aanmelden

De belangrijkste opbrengsten op een rij

Historische context
Je leert digitale technologie te plaatsen in maatschappelijke en historische context. Welke relevante drivers zijn er, en hoe komt het dat digitale geletterdheid steeds belangrijker wordt?

Het Columbusmodel
Je doorziet de logische samenhang tussen de stuwende, verbindende en dragende vaardigheden. Je legt verbanden en begrijpt welke aspecten hiervan moeten terugkomen in het curriculum, in de professionalisering van medewerkers en de organisatie of afdeling als geheel.

Verdieping van inzicht van alle vaardigheden 
Je krijgt verdiept inzicht in alle 21e-eeuwse vaardigheden. Je leert om conceptueel inzicht hieromtrent om te zetten naar de dagelijkse praktijk.

Je leert je collega’s mee te nemen
Je loopt voorop. Maar hoe neem je je collega’s mee? Hoe herken je weerstand en hoe ga je hiermee om zodat je collega’s ook enthousiast worden en jij je doel bereikt?

Visie en concreet plan
Op voorhand formuleer je je eigen onderzoeksvraag, die je afstemt met je opdrachtgever (bijvoorbeeld jouw directie). Je bent in staat om een visie op 21e eeuwse vaardigheden te formuleren die aansluit bij de toekomstvisie van jouw organisatie. Je maakt een plan om hiervoor draagvlak te creëren en de toepassing te coördineren. Tijdens het traject maak je een concreet plan waarmee je praktisch aan de slag kunt binnen jouw eigen organisatie.

Meer informatie

Jouw profiel

Je hebt minimaal een HBO-denk en werkniveau. Je loopt binnen jouw organisatie voorop als het gaat om de inzet van ICT en digitalisering. Je volgt ontwikkelingen op de voet en je bent een vraagbaak voor de directie en collega’s. Je merkt in de praktijk dat het moeilijk is om hen te mobiliseren als het gaat om vernieuwing. “Misschien loop ik wel te ver voor de troepen uit”, vraag je je soms af. Je hebt behoefte aan verdieping en een denkkader om de kloof te dichten tussen jou en je collega’s. Je bent leergierig en bent niet bang om in de spiegel te kijken. Je zou graag van je directie de opdracht krijgen om een voortrekkersrol te spelen bij het stimuleren van digitale vaardigheden binnen jouw organisatie. Herken je jezelf hierin, dan is deze opleiding je op het lijf geschreven.

Programma & kosten

Bijeenkomsten
Deze opleiding wordt voor overheden enkel incompany aangeboden. Het gaat in totaal om 6 bijeenkomsten, die idealiter voor de helft op afstand worden aangeboden en voor de helft online. In verband met COVID19 stemmen we dit onderling af. Een schema zou kunnen zijn:

  • Bijeenkomst #1 van 12:30 tot 16:30 uur fysieke bijeenkomst
  • Bijeenkomst #2 van 12:30 tot 16:30 uur fysieke bijeenkomst
  • Bijeenkomst #3 van 13:30 tot 15:00 uur web conference (online)
  • Bijeenkomst #4 van 13:30 tot 15:00 uur web conference (online)
  • Bijeenkomst #5 van 13:30 tot 15:00 uur web conference (online)
  • Bijeenkomst #6 van 12:30 tot 16:30 uur fysieke bijeenkomst

Vanzelfsprekend worden bij de fysieke bijeenkomsten de richtlijnen van het RIVM m.b.t. COVID-19 gevolgd.

Kosten
€ 1.995 excl. BTW p.p. met een minimum van 8 deelnemers.
Iedere deelnemer ontvangt de pocket van het boek Digitale Intelligentie.

Op deze training zijn de algemene voorwaarden van de stichting Digitale Overheid van toepassing.

Aanmelden