Webinar Introductie Columbusmodel

Webinar Introductie Columbusmodel

In dit introductiewebinar van een uur licht ik vanuit een historische context toe waarom 21e-eeuwse vaardigheden relevant zijn. Uit het Columbusmodel spreekt samenhang en hiërarchie. Andere modellen voor 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals dat van SLO en Kennisnet, bespreken vaak wel de juiste vaardigheden, maar zetten ze slechts naast elkaar. Het Columbusmodel schept duidelijkheid in de hiërarchie en onderlinge samenhang van de verschillende vaardigheden.

Het ColumbusKompas en Expeditie Columbus
Tevens ga ik in op hoe je 21ste-eeuwse vaardigheden meetbaar kunt maken. Hiervoor hebben we een oplossing geïntroduceerd op basis van het Columbusmodel: het ColumbusKompas, een meetinstrument waarmee je kunt bepalen of je op koers bent. Je stelt ermee vast waar een manager, medewerker, leraar, leerling of student zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een specifieke vaardigheid in een brede context. Op basis van het ColumbusKompas hebben we ook een spel ontwikkeld: Expeditie Columbus. Hierin ga je op basis van je resultaat uit van het kompas spelenderwijs in gesprek over de verschillende vaardigheden. Tijdens het webinar zal Hans zowel het kompas als het spel toelichten.

Het webinar wordt gegeven op:

  • Donderdag 25 november, van 15:00 tot 16:00 uur

Deelname aan dit webinar is kosteloos, maar aanmelden is verplicht i.v.m. capaciteit.

Aanmelden Webinar Columbusmodel

Word ColumbusCoach

Loopt u binnen uw organisatie voorop als het gaat om de inzet van ICT en digitalisering? Volgt u de ontwikkelingen op de voet en bent u vraagbaak voor uw collega’s? Dan is deze opleiding voor u bedoeld. Er zijn opleidingen voor onderwijs en overheid. De training bestaat uit zes bijeenkomsten op basis van het Columbusmodel waarin u wordt klaargestoomd om het voortouw te nemen bij de toerusting van medewerkers bij uw instelling met digitale vaardigheden, of de implementatie van digitale geletterdheid op uw school.

De vierde cyclus voor de opleiding ColumbusCoach voor het onderwijs gaat in oktober van start, en aanmeldingen voor de opleiding voor gemeenten zijn inmiddels ook geopend. Klik op onderstaande knoppen voor meer info.

Opleiding ColumbusCoach Onderwijs
Digitale Intelligentie biedt inzichten met betrekking tot 21e-eeuwse vaardigheden, brede vaardigheden en digitale geletterdheid.

21e-eeuwse vaardigheden

Het Columbusmodel van Hoornstra – Van Lieshout: Digitale Intelligentie (Business Contact 2019) is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.