Webinar Introductie Columbusmodel

Webinar Introductie Columbusmodel

In dit introductiewebinar van een uur licht ik vanuit een historische context toe waarom 21e-eeuwse vaardigheden relevant zijn. Uit het Columbusmodel spreekt samenhang en hiërarchie. Andere modellen voor 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals dat van SLO en Kennisnet, bespreken vaak wel de juiste vaardigheden, maar zetten ze slechts naast elkaar. Het Columbusmodel schept duidelijkheid in de hiërarchie en onderlinge samenhang van de verschillende vaardigheden.

Het webinar wordt nog één keer gegeven, op woensdag 10 juni, van 12:00 tot 13:00 uur.

Deelname aan het webinar kost slechts €25, en dat is inclusief het e-book Digitale Intelligentie.

Aanmelden Webinar Columbusmodel

Online trainingen: Het Columbusmodel in de Praktijk

Het was eerder mijn overtuiging dat leidinggevenden binnen overheid en onderwijs, gewapend met de inzichten van het Columbusmodel en de historische context die eraan ten grondslag ligt, zelf de vertaalslag zouden kunnen maken naar de praktijk. Toch bereikt me van meerdere kanten de vraag om ondersteuning op dit vlak. Daarom is er nu vanuit de stichting Digitale Overheid een aanbod met online trainingen.

De online trainingen Het Columbusmodel in de Praktijk worden georganiseerd voor onderwijs en overheid, en bestaan telkens uit twee sessies van elk een uur, en groepen van maximaal 20 deelnemers. Meer informatie vindt u via onderstaande knoppen.

Online Training Onderwijs
Online Training Overheid
Digitale Intelligentie biedt inzichten met betrekking tot 21e-eeuwse vaardigheden, brede vaardigheden en digitale geletterdheid.

21e-eeuwse vaardigheden

Het Columbusmodel van Hoornstra – Van Lieshout: Digitale Intelligentie (Business Contact 2019) is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie.