Expeditie Columbus

Spelenderwijs in gesprek over 21e-eeuwse vaardigheden

Het Columbusmodel verbeeldt de samenhang van de 21e-eeuwse vaardigheden. Met het ColumbusKompas kan je meten in welke mate deze vaardigheden zijn ontwikkeld, zowel individueel als op groepsniveau. Expeditie Columbus is de gamification van het Columbusmodel.

Wat is het?
Expeditie Columbus is een bordspel, waarmee je op speelse wijze met elkaar in gesprek kunt gaan over nieuwe vaardigheden. In een professionele setting worden uitdagingen van de organisatie besproken. Met welke verandering hebben we te maken? Welke vaardigheden en houding horen hierbij? Welke positie neemt iedere speler zelf in?

 

  • Door overheden, onderwijs en in de zorg wordt Expeditie Columbus ingezet om medewerkers bewust te maken van de impact van digitalisering op de organisatie en hun eigen werk.
  • In de klas kan het spel gebruikt worden als formatief instrument waarmee ontwikkelgesprekken met studenten of leerlingen kunnen worden gehouden.

 

Het spel werkt met een generiek spelbord, en specifieke kaartensets per doelgroep. De sets die nu beschikbaar zijn: gemeenten, provincies, waterschappen, onderwijs en zorg. Binnen het onderwijs komen op korte termijn de kaarten beschikbaar voor de bovenbouw van het primair onderwijs. Vragensets zijn gebaseerd op het Columbusmodel en kunnen snel voor uw doelgroep worden ontwikkeld, wanneer deze hierboven nog niet genoemd wordt.

Met Expeditie Columbus krijgt een gesprek over softskills vorm en inhoud.

Hoe werkt het?
De uitgangspositie van iedere speler is zijn of haar ColumbusKompas. Je zet jouw schip in het kwadrant dat overeenkomt met jouw eigen uitslag. Je plaatst jouw schip dus in een van de vier zeeën:

1. De zee van Groei
2. De zee van Impulsen
3. De zee van Routine
4. De zee van Strijd

Ieder kwadrant kent eigen kwaliteiten en ook uitdagingen. Het is dus niet zo dat iedereen zo snel mogelijk moet laveren naar de zee van Groei. De aanname is dat wanneer mensen zich bewust worden van hun positie en hierover in gesprek gaan, zij in beweging komen. Wanneer de individuele medewerkers in beweging komen, dan komt de organisatie als geheel ook in beweging.

Het spel wordt gespeeld door om beurten aan de wijzer van het kompas te draaien en daarna een kaart te trekken die overeenkomt met de richting van de wijzer. Door middel van zelfreflectie en feedback van je medespelers groeit het bewustzijn rondom vaardigheden. Het heeft een herijking tot gevolg van iedere deelnemer: mensen kiezen opnieuw positie: hun schip zet bijvoorbeeld koers van de zee van Routine naar de Zee van Impulsen.

Het spel is ontwikkeld voor die trainers, leidinggevenden en projectmanagers die merken dat enkel knoppentrainingen niet beklijven. Het biedt een oplossing om medewerkers bewust te maken van de gezamenlijke koers. Het maakt mensen niet alleen bewust maar het spel is er ook voor ontworpen dat deelnemers zich zelf eigenaar gaan voelen van hun ontwikkeling en initiatief nemen in hun eigen professionalisering.

In de termen van het Columbusmodel zou je kunnen zeggen dat de Expeditie de verbindende en dragende vaardigheden bewust maakt en versterkt. Deze twee domeinen zijn voorwaardelijk om digitale vaardigheden duurzaam te ontwikkelen. Want enkel knoppentrainingen aanbieden beklijft niet.

Meer weten

Kennismakingswebinar
Wilt u vrijblijvend kennismaken met Expeditie Columbus? Op donderdag 23 september is er van 14:00 tot 15:00 uur een gratis webinar, waarin Hans Hoornstra uitgebreid in zal gaan op het spel, en het ColumbusKompas, wat in combinatie met het spel kan worden gebruikt om te bepalen wat de uitgangspositie van de spelers zal zijn bij het begin van het spel. Deelname aan dit webinar is geheel gratis, maar vanwege beperkte capaciteit is aanmelden wel verplicht. Klik op onderstaande knop om u aan te melden voor het webinar.

Aanmelden webinar

Train de trainer

Voor trainers is er een train-de-trainer-bijeenkomst IRL op vrijdag 22 oktober in Eindhoven. In een dagdeel maak ik je wegwijs. Je ontvangt na afloop een spel, waarmee je aan de slag kan. Je krijgt ook de rechten om het ColumbusKompas af te nemen bij jouw klanten (hoe dat werkt, licht ik de 22e toe). Expeditie Columbus is een perfecte tool waarbij je een belangrijk maar abstract thema leuk en concreet maakt. Het is zeer waardevol wanneer je organisaties begeleidt die in een veranderproces zitten. Deelnemers gaan spelenderwijs hun eigen positie in de organisatie herijken. Ze stellen zich vragen als: wie ben ik in mijn werk, waar sta ik? Wat is mijn rol in de organisatie en de uitdagingen die voorliggen. Waar ben ik goed in en welke vaardigheden verdienen aandacht?

Aanmelden train de trainer