Het ColumbusKompas

Intelligent instrument waarmee 21e-eeuwse vaardigheden SMART worden

Met het ColumbusKompas is het mogelijk om alle 21e-eeuwse vaardigheden expliciet in kaart te brengen.

Aanleiding
Wanneer een organisatie zich bewust wordt van de noodzaak om nieuwe vaardigheden en attitudes bij medewerkers te ontwikkelen, dringt de vraag zich op hoe je dit doet. Het Columbusmodel (Digitale Intelligentie, Hoornstra en Van Lieshout, 2019 uitgeverij Business Contact) biedt een strategisch denkkader waarmee professionals grip krijgen op dit vraagstuk. Het ColumbusKompas is een praktisch instrument om ermee aan de slag te gaan.

Sturen op soft skills
Omdat de 21e-eeuwse vaardigheden een breed spectrum beslaan en bovendien meer dan de helft van de vaardigheden zogenoemde soft skills zijn, is het moeilijk om te sturen op de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het gevaar bestaat dat de 21e-eeuwse vaardigheden een lege modeterm wordt. Goed gemotiveerde medewerkers doen aan ‘cherry picking’ en gaan aan de slag met de vaardigheden die het meest concreet zijn, verzameld in het begrip digitale geletterdheid. Anderen slaan de ogen ten hemel wanneer nieuwe vaardigheden weer eens ter sprake komen en zetten de hakken in het zand.

Wat is het ColumbusKompas?
Het ColumbusKompas is net als een regulier kompas een meetinstrument waarmee je kunt bepalen of je op koers bent. Met het ColumbusKompas is het mogelijk om alle 21e-eeuwse vaardigheden expliciet in kaart te brengen. Daarmee is het ColumbusKompas een ontwikkelinstrument. Of toegepast in een onderwijscontext: een formatief toetsinstrument. Je stelt ermee vast waar een manager, medewerker, leraar, leerling of student zich bevindt in relatie tot het leerdoel van een specifieke vaardigheid in een brede context. Het geeft bovendien feedback over wat er nodig is om dit leerdoel te bereiken.

Het ColumbusKompas is dus een ontwikkelinstrument, waarmee de 21e-eeuwse vaardigheden SMART worden. Omdat het ColumbusKompas is gebaseerd op de metafoor van de ontdekkingsreis biedt het ook een prettige context voor ontwikkelgesprekken (bijvoorbeeld: “Wat komt er op je af?”, “Heb je een helder doel voor ogen?” en “Ervaar je voldoende ruimte om vrij te bewegen?”).

Probeer het zelf
Er zijn inmiddels vragenlijsten ontwikkeld voor onderwijs, gemeenten en waterschappen. Via onderstaande knoppen vind je meer informatie over het ColumbusKompas voor onderwijs, gemeenten en waterschappen, en kun je het zelf uitproberen.

ColumbusKompas Onderwijs
ColumbusKompas Gemeenten
ColumbusKompas Waterschappen

Hoe werkt het?
Het ColumbusKompas werkt met vragensets. Er zijn vragensets op ieder niveau: strategisch, tactisch en operationeel. Speciaal voor het onderwijs zijn er sets voor leerlingen. Deze sets sluiten aan bij het nieuwe leergebied digitale geletterdheid en de zogenoemde brede vaardigheden met het oog op de implementatie van de nieuwe doorgaande leerlijnen. Het invullen van een vragenset duurt niet langer dan 20 minuten. Op basis van de antwoorden geeft het ColumbusKompas een uitslag, die intuïtief leesbaar is. Het ColumbusKompas waardeert de ontwikkeling van iedere vaardigheid ten opzichte van het gewenste niveau en geeft adaptieve feedback.

Lees verder