Het ColumbusKompas voor Waterschappen

Het ColumbusKompas voor Waterschappen

Ingrijpende veranderingen in het ruimtelijk domein in combinatie met digitalisering doen een beroep op een wendbare houding van ambtenaren. Eigentijdse vaardigheden, en in het bijzonder digitale vaardigheden, van waterschapsambtenaren vragen aandacht. Het ColumbusKompas brengt op intelligente wijze de beginsituatie in kaart van deze zogenoemde 21e-eeuwse vaardigheden. De bijvangst van dit ontwikkelinstrument is de bewustwording rondom digitale vaardigheden bij medewerkers.

Door de toenemende infiltratie van technologie in onze directe omgeving dreigt de mens de zwakste schakel te worden. In het verleden konden we ons nog aanpassen aan de snelheid en complexiteit van veranderingen. Nu lukt dat vaak niet meer. Het tempo is te hoog. Zo hoog dat dynamiek van verandering de nieuwe status quo is. Voor het toerusten van ambtenaren met de benodigde vaardigheden is een strategisch denkkader onmisbaar. Hoe ga je hier als waterschap mee om? Hoe breng je de ontwikkelbehoefte in kaart en hoe ga je het gesprek aan? Speciaal hiervoor hebben we het ColumbusKompas ontwikkeld.

Wat nu beschikbaar is
Op dit moment is het ColumbusKompas als zelftest gratis toegankelijk voor ambtenaren. Op die manier kunnen zij vrijblijvend kennismaken met de werking van het kompas. Directies kunnen deze ook door medewerkers laten invullen, om het ColumbusKompas in te zetten bij ontwikkelgesprekken. Deze toepassing is een laagdrempelige mogelijkheid om kennis te maken met het kompas.

Het is ook mogelijk het strategisch in te zetten door deel te nemen als waterschap. Op deze manier kunnen de verschillen tussen teams of afdelingen in kaart worden gebracht. De uitkomst geeft niet alleen op intuïtieve wijze feedback op de huidige stand van zaken, maar maakt duidelijk waar de urgentie ligt voor de ontwikkeling op organisatieniveau, afdelingsniveau en op individueel niveau.

Probeer het zelf
Het ColumbusKompas voor waterschappen kunt u nu zelf proberen via onderstaande knop.

Probeer het zelf
Lees de brochure

Verdiept inzicht voor leidinggevenden
Organisaties die in transitie zijn, zullen vaak merken dat de digitale vaardigheden van hun medewerkers aandacht vragen. Maar wanneer deze zogenoemde stuwende vaardigheden achterblijven, dan levert het eenzijdig ontwikkelen hiervan onvoldoende resultaat. De onderliggende oorzaak hiervan is vaak de mindset van medewerkers. Wanneer zij niet in een groei-mindset zitten, staan ze niet open voor verandering, en dan beklijven knoppentrainingen vaak niet. Om dit in kaart te brengen, hebben we een kruisdiagram ontwikkeld.

Lees verder