Het ColumbusKompas in het Onderwijs

Het ColumbusKompas in het Onderwijs

Veel scholen anticiperen op de invoering van het leergebied digitale geletterdheid in het curriculum en het opnemen van de zogenoemde brede vaardigheden in bestaande vakken. Met het ColumbusKompas breng je de 21e-eeuwse vaardigheden van medewerkers in kaart. Zo weet je waar je staat en wat de volgende stap is.

Vaak geldt voor leraren dat de eigen digitale vaardigheden aandacht vragen. Op korte termijn wordt van hen verwacht dat ze hierin les kunnen geven. En dan hebben we het nog niet gehad over de brede vaardigheden die curriculum.nu introduceert: soft skills, die ook deel uitmaken van het pallet van de 21e-eeuwse vaardigheden. Hoe ga je hier als school mee om? Deze vraag speelt van het funderend tot het wetenschappelijk onderwijs, en is de reden dat we het ColumbusKompas hebben ontwikkeld.

Wat nu beschikbaar is
Op dit moment is het ColumbusKompas als zelftest gratis toegankelijk voor leraren. Op die manier kunnen scholen vrijblijvend kennismaken met de werking van het kompas. Directies kunnen deze ook door medewerkers laten invullen, om het ColumbusKompas in te zetten bij ontwikkelgesprekken. Deze toepassing is een laagdrempelige mogelijkheid om kennis te maken met het kompas.

Het is ook mogelijk het strategisch in te zetten door deel te nemen als organisatie. Op deze manier kunnen de verschillen binnen een stichting of tussen afdelingen in kaart worden gebracht. De uitkomst geeft niet alleen op intuïtieve wijze feedback op de huidige stand van zaken, maar maakt duidelijk waar de urgentie ligt voor de ontwikkeling op organisatieniveau, afdelingsniveau en op individueel niveau.

Probeer het zelf
Het ColumbusKompas voor het onderwijs kunt u zelf proberen via onderstaande knop.

Probeer het zelf
Lees de brochure

Verdiept inzicht voor leidinggevenden
Organisaties die in transitie zijn, zullen vaak merken dat de digitale vaardigheden van hun medewerkers aandacht vragen. Maar wanneer deze zogenoemde stuwende vaardigheden achterblijven, dan levert het eenzijdig ontwikkelen hiervan onvoldoende resultaat. De onderliggende oorzaak hiervan is vaak de mindset van medewerkers. Wanneer zij niet in een groei-mindset zitten, staan ze niet open voor verandering, en dan beklijven knoppentrainingen vaak niet. Om dit in kaart te brengen, hebben we een kruisdiagram ontwikkeld.

Lees verder