Kruisdiagram ColumbusKompas

De organisatie in beweging brengen

Organisaties die in transitie zijn, zullen vaak merken dat de digitale vaardigheden van hun medewerkers aandacht vragen. Maar wanneer deze zogenoemde stuwende vaardigheden achterblijven, dan levert het eenzijdig ontwikkelen hiervan onvoldoende resultaat. Met ander woorden: knoppentrainingen beklijven niet. De onderliggende oorzaak hiervan is de mindset van medewerkers.

Medewerkers met een groei-mindset staan open voor veranderingen en begrijpen ook waarom deze nodig zijn. Met andere woorden: er is sprake van ‘gemotiveerd zijn’ en van ‘doelgerichtheid’. Deze kwaliteiten komen tot uiting in twee domeinen van het Columbusmodel, namelijk: de dragende en de verbindende vaardigheden.

Het ColumbusKompas geeft op grafische wijze inzicht in de ontwikkeling van de verschillende domeinen. Het Columbuskompas is uitermate geschikt om een ontwikkelgesprek te voeren. Maar voor begeleiders is het van belang om op een dieper niveau te begrijpen in welk ontwikkelstadium iemand zit. Daarom hebben we voor hen een aanvullend instrument gemaakt.

De verhouding van de ontwikkeling van de dragende en verbindende vaardigheden geeft een indicatie van de mindset en dit wordt grafisch gerepresenteerd in een kruisdiagram. Het kruisdiagram verdeelt het speelveld in vier kwadranten.

Ieder kwadrant representeert een ontwikkelstadium, waarbij er een combinatie is van open wil (welwillend) of gesloten wil (geblokkeerd) en van doelbewuste of ongerichte houding. Het kwadrant dat gunstig is voor ontwikkeling is het kwadrant rechtsboven: er is sprake van een groei-mindset. Dit komt tot uiting in een welwillende houding (open wil) en doelgerichtheid. Het kwadrant dat ongunstige is voor ontwikkeling is linksonder: er is sprake van een gesloten mindset. Dit komt tot uiting in een geblokkeerde wil (niet-willen) en ongerichtheid.