Author: Hans Hoornstra

Wij stuurden onze kinderen naar de Vrije School. Nu de één op de HU zit en de ander in de brugklas, plagen ze mij er wel eens mee. Een van de overweging destijds die meespeelden bij de schoolkeuze, was de nadruk op de eenzijdig cognitieve ontwikkeling in het reguliere onderwijs. Daar wilden we verre van blijven. Ik heb er geen spijt van. Ik ben het goeddeels...

Read More

"Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe." Het jochie achter hem siste hem dit nu al een klein uur onophoudelijk toe. Op een goed moment was het genoeg. Hij draaide zich om en sloeg zijn lei zo hard op het hoofd van de boosdoener, dat het lijstje om zijn hoofd bleef hangen. Kepala keju betekent: kaaskop. De driftkikker was mijn vader op zijn eerste schooldag, het...

Read More

De keizer voelt zijn uur naderen. Op zijn de borst heeft zijn zoon zijn hoofd te rusten gelegd. Hij hoort hem zachtjes snikken. Niets kan hem nu nog voorbereiden op de immense taak die hem binnen enkele ogenblikken toe zal vallen. Terwijl de vader als een zegening teder door het haar van zijn zoon strijkt, spreekt hij zijn laatste woorden: “Om het land goed te...

Read More

Gemeenten hebben te maken met ingrijpende veranderingen. Dit komt niet alleen door nieuwe wetgeving, zoals de recente WMO, Jeugdwet en de op handen zijnde Omgevingswet. De mogelijkheden van ICT en internet veranderen de relatie met burgers en bedrijven fundamenteel. Van oudsher heerst binnen overheden een behoudende cultuur. Bij de opgaven waar gemeenten zich vandaag voor gesteld zien, hoort mogelijk een andere houding. Gemeenten kunnen hun...

Read More