Author: Hans Hoornstra

Wat is computational thinking? Of hoe leg je wendbaarheid uit? Digitale Geletterdheid en de 21e-eeuwse vaardigheden vormen een oerwoud van begrippen. Het is niet gemakkelijk om je weg erin te vinden, laat staan om het aan leerlingen uit te leggen. Als je het niet uit kan leggen aan een kind, dan snap je het zelf misschien niet goed genoeg. Daarom ben ik bezig om het...

Read More

Organisaties veranderen niet. Mensen veranderen. Soms vergeten we dat wel eens. Vooral wanneer processen veranderen en we meer met digitale systemen gaan werken. Als voortrekker denken we nog wel eens: “Als mijn medewerkers het nieuwe systeem even leren, dan kunnen we snel de volgende stap zetten.” - Naïef....

Read More

Wij stuurden onze kinderen naar de Vrije School. Nu de één op de HU zit en de ander in de brugklas, plagen ze mij er wel eens mee. Een van de overweging destijds die meespeelden bij de schoolkeuze, was de nadruk op de eenzijdig cognitieve ontwikkeling in het reguliere onderwijs. Daar wilden we verre van blijven. Ik heb er geen spijt van. Ik ben het goeddeels...

Read More

"Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe. Kepala Ketjoe." Het jochie achter hem siste hem dit nu al een klein uur onophoudelijk toe. Op een goed moment was het genoeg. Hij draaide zich om en sloeg zijn lei zo hard op het hoofd van de boosdoener, dat het lijstje om zijn hoofd bleef hangen. Kepala keju betekent: kaaskop. De driftkikker was mijn vader op zijn eerste schooldag, het...

Read More